De dilluns a dijous de 9h30 a 13h00 i de 15h00 a 19h30 - Divendres de 9h30 a 19h00. - Dissabte matí de 9h30 a 13h00

Previsió de la nova Llei d'Inversió Estrangera a Andorra: Oportunitats i Desafiaments per a Inversors Immobiliaris

Previsió de la nova Llei d'Inversió Estrangera a Andorra

El Principat d'Andorra, amb la seva bellesa natural i la seva economia en auge, s'ha convertit en un destí atractiu per als inversors estrangers en immobles. No obstant això, la Llei 16/2023, del 7 de setembre, de suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles, marca un punt d'inflexió important en el paisatge de la inversió a Andorra. En aquest article, analitzarem els motius darrere d'aquesta nova llei i els possibles efectes que tindrà en els inversors immobiliaris.

L'Objectiu de la Llei 16/2023

La Llei 16/2023, promulgada el 7 de setembre de 2023, té com a objectiu redefinir la inversió estrangera a Andorra per assegurar un desenvolupament sostenible del país. Després d'anys de creixent d’inversió estrangera en immobles, les autoritats andorranes han decidit centrar-se en una inversió estrangera d'alt valor afegit que compleixi amb els estàndards de sostenibilitat ambiental i que reverteixi directament en l'economia nacional.

Consell General Andorra

La Suspensió Transitòria d’inversió estrangera en immobles

La llei suspèn temporalment l'atorgament de noves autoritzacions d'inversió estrangera en immobles per a persones físiques estrangeres no residents i per a persones jurídiques, incloent-hi aquelles amb capital estranger. Aquesta suspensió té l'objectiu de donar temps a l'elaboració de mesures que gravaran aquest tipus d'inversió en un futur proper.

Efectes sobre les Sol·licituds en Tràmit

Les sol·licituds d'inversió estrangera en immobles presentades abans de l'entrada en vigor de la llei es tramitaran segons la normativa vigent en el moment de la presentació. Per aquelles inversions que ja tenien un acord de compravenda amb una transacció econòmica abans de la data d'entrada en vigor de la llei, aquestes romandran subjectes a la normativa anterior. No obstant això, les sol·licituds noves s'entenen denegades automàticament i es consideren no formulades.

Entrada en Vigor

La Llei 16/2023 va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el 7 de setembre de 2023.

Inversio immobiliària andorra

Oportunitats i Desafiaments per als Inversors Immobiliaris

Els canvis en la llei representen un canvi significatiu en l'entorn de la inversió estrangera en immobles a Andorra. Això pot tenir diverses conseqüències per als inversors. D'una banda, la suspensió transitòria pot oferir temps per a la revisió de les polítiques d'inversió i garantir que els nous projectes estiguin en línia amb les futures regulacions. D'altra banda, la perspectiva d'un futur gravamen a la inversió estrangera en immobles pot afectar les decisions d'inversió.

Per als inversors immobiliaris, és crucial mantenir-se al dia amb aquests canvis i buscar assessorament professional per entendre com aquests afectaran els seus plans d'inversió. Andorra segueix sent un mercat atractiu per als inversors, i aquests canvis normatius poden ser una oportunitat per a una inversió més sostenible i a llarg termini.

El Nou Gravamen: Impulsant la Inversió Immobiliària Responsable

Un dels canvis més significatius en la nova Llei d'Inversió Estrangera a Andorra és el previst impost sobre la inversió estrangera immobiliària, que oscil·larà entre el 3% i el 10%. Aquest impost busca promoure una inversió responsable i evitar l'especulació al mercat immobiliari, tot contribuint a l'augment dels recursos de l'Estat per a les despeses públiques.

Un Impost Progressiu per Encoratjar l'Habitatge de Lloguer

Aquest impost serà progressiu i es basarà en el valor real de la inversió estrangera immobiliària. Les persones físiques i les societats hauran de pagar una quota segons la quantitat d'habitatges adquirits. Inicia amb un 3% per al primer habitatge unifamiliar i augmenta al 5% per a la compra d'entre 2 i 5 pisos. A partir del sisè habitatge, l'impost puja al 8%, i per a promocions urbanístiques o immobiliàries, o a partir de la desena unitat immobiliària, l'impost aplicat serà del 10% del valor real de la inversió.

Bonificació per l'Habitatge de Lloguer a Llarga Durada

No obstant això, la nova normativa premia la inversió estrangera que té com a finalitat la creació d'habitatges de lloguer per a residència habitual i permanent, amb una bonificació del 90% en la quota tributària. Aquesta bonificació s'aplica quan la inversió estrangera té un compromís mínim de deu anys en aquest tipus d'habitatges.

Àmbit d'Aplicació de la Llei

Aquest impost s'aplicarà tant a les persones físiques com a les jurídiques no residents, a les persones jurídiques andorranes amb participació estrangera superior al 50%, a les persones físiques amb menys de 3 anys de residència al Principat, i a les persones jurídiques andorranes participades per no residents o residents de menys de 3 anys amb una participació entre el 5% i el 50%.

Conclusió

La Llei 16/2023 marca un canvi important en l'entorn de la inversió estrangera en immobles a Andorra. Tot i que aquesta suspensió transitòria pot plantejar desafiaments inicials per als inversors, també pot obrir la porta a una inversió més sostenible i beneficiosa per a l'economia del país. Amb l'entrada en vigor d'aquesta nova Llei, la suspensió temporal de la compra d'immobles per a inversors estrangers s'aixecarà, obrint nous horitzons per als inversors immobiliaris a Andorra. Mantingueu-vos actualitzats i exploreu les oportunitats i desafiaments que aquests canvis poden oferir a les vostres estratègies d'inversió.


T'ACOMPANYEM EN TOT EL PROCÉS

Immobiliària Superior t'ofereix un equip d'experts immobiliaris amb un tracte personalitzat, descobreix el servei de Consergeria individualitzat, acompanyant-te en tot el procés i millorant la teva experiència a Andorra.

CONTACTA'NS

Subscriu-te a la nostra newsletter: